Fedprint - Nyomda- és Papíripari Szövetség Fedprint - Nyomda- és Papíripari Szövetség
  • Banner 1

Nevezési lap

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a pontosan kitöltött nevezési lapokat fogadjuk be. Hiányos vagy helytelen kitöltés esetén a Kiíró fenntartja a nevezés visszautasításának jogát. Egy nevezési lapon csak egy termék nevezhető a versenyre. Kérjük, hogy az adatoknál közvetlen telefon és email címeket szíveskedjenek megadni.
 
 
BENEVEZŐ CÉG
(csak a termék gyártójának fővállalkozója nevezhet a versenyre, kivéve tervezés és kiadványszerkesztés kategória)
Cégnév
Székhely
Cég vezetője / a verseny során közreműködő kontakt személy neve
Telefon (mobil)
Email cím
 
KATEGÓRIA MEGJELÖLÉS
(Könyv és biztonsági nyomtatványok kategóriában az alkategóriát kell megjelölni. )
A zsűri fenntartja magának a jogot a kategória átsorolására, amelyről a nevező írásbeli értesítést kap.
 
TERMÉK CÍME / ELNEVEZÉSE
Kooperációs partnerek felsorolása
(minden alvállalkozó partnert kötelező felsorolni)
Nyomdai művelet típusa Kooperációs partner cégneve, címe, vezetőjének neve és email címe
előkészítés, grafika
nyomtatás
kötészet
 
TERMÉK MEGRENDELŐJE VAGY TULAJDONOSA
(csak olyan termék nevezhető, amelynek megrendelője előzetesen hozzájárult a nevezéshez, kivéve saját termék)
Cégnév
Cég székhelye
Cég vezetőjének a neve
Cég vezetőjének email címe
 
Alulírott, mint a benevező cég felelős vezetője kijelentem, hogy a BEST PRINT HUNGARY versenyszabályzatában foglaltakat elfogadom és a nevezési díjat a Kiíró számlája alapján megfizetem. A nevezés a Junior kategóriában ingyenes.

Polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a termék megrendelője a termék versenyre történő benevezéséhez hozzájárult. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a megrendelő utólag írásban tiltakozik a nevezés ellen, a Kiíró nem folytatja le a zsűrizést vagy a kiosztott díjat visszavonja. Ebben az esetben a nevezési díj nem kerül visszatérítésre.

Benevező cég vezetőjének neve
 
A nevezés akkor tekinthető szabályosnak, ha nevezési határidőig a hiánytalanul kitöltött nevezési lap és a termék a Nyomda- és Papíripari Szövetség címére (1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6.) beérkezik.
 
 
JUNIOR KATEGÓRIA
Benevező személy neve
Csoportos nevezés esetén
Csoport vezetője
Csoport tagjai (kérjük az összes tag felsorolását)
Iskola elnevezése és címe
Nevező (csoportvezető) telefon (mobil) száma
Nevező (csoportvezető) email címe
 
TERMÉK CÍME / ELNEVEZÉSE
Kooperációs partnerek felsorolása
(minden alvállalkozó partnert kötelező felsorolni)
Nyomdai művelet típusa Kooperációs partner cégneve, címe, vezetőjének neve és email címe
előkészítés, grafika
nyomtatás
kötészet
 
Alulírott, kijelentem, hogy a BEST PRINT HUNGARY versenyszabályzatában foglaltakat elfogadom. A nevezés a Junior kategóriában ingyenes.
Nevező
 
A nevezés akkor tekinthető szabályosnak, ha nevezési határidőig a hiánytalanul kitöltött nevezési lap és a termék a Nyomda- és Papíripari Szövetség címére (1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6.) beérkezik.